כנס הפתיחה של קורס הטריידר השבועי המנצח! יום שישי 5 בפברואר 2016 פרטים יישלחו לנרשמים על פי כל הקודם זוכה