וובינר מיוחד 1:2 באחוזי הצלחה גבוהים ועקביים, 22 באוקטובר 2018


123button