מועדון המשקיעים איתן רותם - פנסיה 3X

2.10.18... אין שינוי

1.9.18... אין שינוי

31.7.18... הקצאה נוספת של 10% למדד ת”א 35 (ובסה"כ 35%)

שינוי אחרון 31.7.18 – ת”א 35 הופכת בהדרגה לחזקה יותר. ולכן מומלץ לתת לה משקל גבוה יותר מקודם בתמהיל (על חשבון אג”ח ישראליות).

שורה תחתונה: מרכיב מנייתי של כ-50% ואף יותר באם מגדילים משקל לת”א.

מ-1.8.18: 35% בת”א 35, 25% במניות חו”ל, היתר (40%) באג”ח ישראליות.

  • מניות ת”א 125, 35 – כן.
  • מניות ארה”ב – כן.
  • מניות אירופה – לא
  • מניות שווקים מתעוררים – כן.
  • אג”ח קונצרניות ישראל – כן
  • אג”ח מדינה ישראל – כן, אך עדיפות קלה לקונצרניות עם דירוג סביר ומעלה.
  • אג”ח ארה”ב – לא.
  • סחורות – נפט – כן.
  • סחורות – זהב – לא.

 

כל טוב!

איתן