מגיע לכנס הסקוויז 21/6/19

אני מגיע לכנס הסקוויז !

כנס הסקוויז מס’ 4 מתקיים ביום שישי 21/6. שעות: 09:00 עד 10:30.

רח’ הלח”י 31, בני ברק, קומה 3.

להתראות!

איתן