מוגן: וובינר "4 סוגי המשקיעים" עם איתן רותם, 19 באוקטובר 2014

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: