פתרון משימת התקדמות 7

פתרון
טריגר לונג = תקרת דארווס ועוד עשירית ATR =
21.10 = 0.07 + 21.03
סטופ לונג = רצפת דארווס פחות עשירית ATR =
18.68 = 0.07 – 18.75