פתרון משימת התקדמות 4

פתרון
האיתות בשבוע 31 אינו איתות אידיאלי.
הוא אינו מגיע אחרי תיקון, אלא הוא המשך של רצף עליה מהתחתית שכלל גם שני איתותי 1-5.
איתות לונג ZZ אידיאלי אמור להיות איתות ZZ אחרי תיקון של 2-4 שבועות, שבא לאחר עליה שאותרה מראש באיתות 1-5.
האיתות בשבוע 35 הוא לכן איתות אידיאלי. הוא כן בא לאחר תיקון של 3 שבועות.