פתרון משימת התקדמות 3

פתרון
בשבוע 45. זה נראה כאילו כבר יש סטיה בשבוע 44, אבל בעוד ה-RMF כבר הזדקר למעלה, המחיר עדיין לא עשה זאת, ולכן לא ניתן עוד לדעת אם המחיר יצר נקודת שפל. כל עוד חסרה לנו נקודת השפל השניה, אי אפשר להשוות 2 שפלים ל-2 שפלים.
בשבוע 45 המחיר הזדקר והפך את השפל של שבוע 44 לנקודת שפל מקומית. ואז אפשר להשוות בין 2 שפלים במחיר ל-2 שפלים ב-RMF.
הסטיה היא סטיה חיובית. ה-RMF מצביע למעלה, בניגוד לכוון המחיר.
sbux